Hos FRONTPEOPLE handler Consulting om forretningsudvikling, hvad enten det er med fokus på udvikling af individet, teamet eller hele virksomheden. Vi arbejder bredt og kan hjælpe dig med både organisationsudvikling, strategiudvikling, performancekultur, lederudvikling og at opnå en bedre salgsperformance.

Forretningsudvikling: To sider af samme sag

Forretningsudvikling består i vores verden af to perspektiver, der er afhængige af hinanden: Business Performance der består af det proces- og systemorienterede, og Leadership Performance der består af det menneske- og kulturorienterede.

Vores consulting ydelser falder ind under disse to kategorier og viser den samlede bredde af vores kompetencer.

Vores proces for strategiudvikling

Vores tilgang til strategiudvikling er samarbejdende – vi agerer proceskonsulenter og sparringspartnere. Vi udfordrer på både det kortsigtede og langsigtede strategiske udsyn. Resultatet af en strategiudviklingsproces er nye kritiske perspektiver på jeres forretning. Disse støttes op af konkrete handlingsplaner for hvordan I forretnings- og ledelsesmæssigt forholder jer til både den korte og langsigtede fremtid og ultimativt kommer i mål med jeres strategiske målsætninger.

Læs mere om vores tilgang til strategiudvikling eller kontakt os, for at høre hvordan vores proces kan hjælpe dig.

Performancekultur i jeres virksomhed

At skabe en performancekultur har i flere år været et varmt emne for virksomheder. På trods af det store fokus, er det fortsat et område, hvor mange virksomheder stadig har meget at arbejde med. Performancekultur kan opnås igennem mange aktiviteter, men hos FRONTPEOPLE tror vi grundlæggende på, at business performance og leadership performance kommer fra et stærkere VI – en stærk fællesskabsfølelse blandt alle virksomhedens medarbejdere og ledere. Gennem et stærkt VI kan siloerne nedbrydes, motivationen højnes og engagementet hæves på tværs af organisationen og sikre en succesfuld organisationsudvikling.

Du kan læse mere om vores VI-strategi, og hvordan vi med vores proces kan skabe en performancekultur i din virksomhed.

Lederudvikling

Ledelse er komplekst, synergi og high-performance i ledergruppen kommer ikke af sig selv. At arbejde med fælles definitioner af ledelses- og adfærdskodeks, kombineret med værktøjer til konkrete ledelsesudfordringer, giver ledergruppen mulighed for at udvikle et fælles sprog og højner samtidigt niveauet for den enkelte leder. Vi vil gerne hjælpe dig med at opnå et velfungerende ledelsesteam – læs mere om vores tilgang til lederudvikling eller ring til os og lad os få en snak.

Salgsledelse

En investering i salgstræning er som hovedregel godt givet ud – Bedre salgsperformance kan aflæses direkte på bundlinjen. Vores salgsledelse er dog meget mere end ’bare’ salgsteknikker. Vores proces har et noget højere udgangspunkt og ligger vægt på en forståelse for jeres virksomhed og situation. Derfor ser vi ikke kun, i de siloer virksomheden er opdelt i, men ser på hvordan samspillet mellem jeres medarbejdere og afdelinger bliver ideelt. For at jeres kunder kan få den optimale oplevelse med jeres virksomhed, er enhver medarbejder med kundekontakt vigtig. Læs mere om vores tilgang til salgsledelse eller kontakt os for at høre mere.

Bedst på partnerskabspotentiale

Den vigtigste parameter for vores succes er den parameter, vi af uvildige brancherapporter bliver dømt bedst til i vores region, nemlig at have ”Partnerskabspotentiale” (Bl.a.Supana’s brancherapport for Search og Headhunting virksomheder). At have partnerskabspotentiale betyder for os, at vi mestrer den holistiske forståelse af jeres virksomhed, som udgangspunkt for at arbejde med strategisk forretningsudvikling. Derudover sætter vi en ære i, at udfordre jer på kritiske forretningsperspektiver og ikke mindst på virksomhedens ledelsesgrundlag, som er udgangspunktet for al forandringsledelse.

Om I har behov for assistance og sparring til udvikling af virksomhedens strategi, tilpasning af organisationen, performancekultur eller trivselsanalyse- og udvikling, har vi en ekspertise at bringe til bordet. Den eneste forudsætning for succes er imidlertid, at både du og vi er enige om en ærlig tilgang hvor alt kan italesættes, for at kunne skubbe til grænserne af jeres forretning. Gennem den åbne dialog og samarbejdende tilgang kan vi lade jer opleve, det partnerskabspotentiale vi har at tilbyde, og som kan flytte jeres strategiske forretnings- og organisationsudvikling videre.

Kontakt os gerne på tlf. +45 75 19 19 38 eller simon@frontpeople.dk