FRONTPEOPLE’s etiske spilleregler

FRONTPEOPLE A/S er et stiftende medlem af brancheforeningen Search Danmark og arbejder som minimum efter brancheforeningens højeste standarder.

 

Kunder

Kunden og FRONTPEOPLE A/S er gensidig forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part på fortrolig og forsvarlig måde. Fortrolighedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør.

FRONTPEOPLE A/S – og alle medarbejdere/underleverandører, der medvirker ved opgavens udførelse – behandler alle materialer og oplysninger om kundens forretningsmæssige forhold fortroligt.

FRONTPEOPLE A/S erklærer sig indforstået med, at intet materiale, der måtte komme til FRONTPEOPLEs kendskab ved udførelsen af opgaven – omtales, vises eller videregives til tredjemand, med mindre andet er særskilt aftalt.

Kunden er i forbindelse med opgavens udførelse forpligtet til ikke at misbruge eller videregive oplysninger om FRONTPEOPLEs interne forhold, metoder og værktøjer m.m., som kunden bliver bekendt med.

FRONTPEOPLE A/S kontakter ikke uopfordret kandidater hos vores kunder, i en periode af 24 måneder fra sidste fakturadato.

 

Kandidater

FRONTPEOPLE A/S behandler alle informationer og materialer om kandidater på fortrolig og forsvarlig måde. Alle kandidater behandles individuelt og med stor hensyntagen til anonymitet under og efter forløbet.

FRONTPEOPLE A/S er medlem af VPP (Videncenter for Professionel Personvurdering) og brugen af psykologiske tests udføres af certificerede konsulenter. Alle kandidater får feedback på tests gennem uddybende dialog.

FRONTPEOPLE A/S følger persondatalovens anvisninger om opbevaring af personfølsomme data, hvilket i øvrigt indebærer skriftligt samtykke fra kandidaten. Intet materiale eller information bliver videreformidlet til tredjepart uden forudgående aftale.